LÆRER- OG PÆDAGOGUDDANNELSER

Leg på streg til lærer- og pædagoguddannelsen er et undervisningsmateriale, der er udviklet til at kunne indgå som en del af modulbeskrivelsen på begge uddannelser.

Kom i gang

Før du går i gang med et undervisningsforløb, behøver du at orientere dig om Leg på streg til skoler.

Leg på streg - Kort fortalt

  • Det er et værktøj til at inddrage bevægelse i den faglige undervisning.
  • Det er udviklet til indskolingen og mellemtrinnet til fagene dansk, matematik, natur/teknologi, engelsk og tysk.
  • Det er simple aktiviteter, som kobler læring og bevægelse sammen ved hjælp af opstregninger i skolegården.
  • Det understøtter et eller flere læringsmål inden for det aktuelle fag.
  • Det er et værktøj og en undervisningsstruktur, som i høj grad indbyder brugerne til at videreudvikle aktiviteterne.
  • Det er et supplement til den traditionelle stillesiddende undervisning.
  • Det er enkelt og kan med et minimum af forberedelse bruges i undervisningen.

Om undervisningsmaterialet

Dette undervisningsmateriale skal være med til at øge den didaktiske bevidsthed omkring brugen af fysisk aktivitet som et supplement til en traditionel, stillesiddende undervisning. Materialet tager udgangspunkt i den nyeste forskning inden for læring og bevægelse og hvorfor fysisk aktivitet giver så god mening i den faglige undervisning.

De studerende bliver introduceret til Leg på streg som et konkret redskab til at inddrage bevægelse i undervisningen.

Materialet er udviklet af Kræftens Bekæmpelse i samarbejde med Nationalt Videncenter KOSMOS og University College Syddanmark.

Baggrund

På trods af rigtig mange tilbud om bevægelsesaktiviteter er det en udfordring for undervisere at implementere bevægelse i undervisningen.

Der efterspørges mere sammenhæng mellem praksis og teori. Dette materiale forsøger at bygge bro mellem forskningsresultater og praksis.

Mere end hver tredje kommune har indgået et samarbejde med Leg på streg og det er derfor oplagt, at kommende lærere og pædagoger allerede på deres studie får kendskab til konceptet og bliver rustet til at indtænke bevægelse i undervisningen.

Mål

Målet med dette materiale er at introducere lærer- og pædagogstuderende for, hvordan fysisk aktivitet let kan kobles til den faglige undervisning. Ligesom målet er at give undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen et undervisningsmateriale, der hjælper de studerende til at tilegne sig færdigheder i at få mere bevægelse ind i den almindelige undervisning.