LEG PÅ STREG I DAGTILBUD

Formålet med Leg på streg til dagtilbud er at fremme børns bevægelsesglæde gennem lege, der skaber fælles oplevelser og styrker sociale relationer i børnegruppen.

Kom i gang

Find alle informationer om skabeloner, muligheder for opstregning af banerne og generel vejledning i, hvordan du kommer i gang med Leg på streg.

Kort fortalt

  • Alle legene foregår på tre baner, som males op på legepladsen; en bogstavbane, en tal- og figurbane og en løbebane.
  • Legene introducerer barnet til tal, bogstaver og figurer gennem leg og bevægelse.
  • Leg på streg til dagtilbud kan fungere som et brobyggende redskab mellem dagtilbud og skole. Det er med til at skabe genkendelighed, når barnet starter i skole.
  • Legene henvender sig til den ældste børnegruppe, men institutionens yngste børn har også glæde af legene, hvis de tilpasses og justeres til dem.
  • Legene har fokus på at styrke barnets grov- og finmotoriske færdigheder, da gode motoriske færdigheder er fundamentale for barnets bevægelsesglæde.
  • Legene understøtter det pædagogiske arbejde med læreplanstemaerne. Legene arbejder på forskellig vis med temaerne og har især fokus på at styrke barnets sociale, personlige og kropslige kompetencer.

Konceptet øger barnets motoriske udvikling gennem motiverende og udfordrende lege. Jo mere kompetent barnet føler sig på det motoriske område, desto større er sandsynligheden for, at barnet tilvælger fysiske fritidsaktiviteter senere i livet

Materiale og inspiration til aktiviteterne

Leg på streg til dagtilbud introducerer barnet til tal, bogstaver og figurer igennem leg og bevægelse. Hensigten med konceptet er at fremme børns bevægelsesglæde gennem legeaktiviteter, der skaber fælles oplevelser og styrker de sociale relationer i børnegruppen.

Find informationer om skabeloner, opstregning, materialet og generel vejledning i, hvordan du kommer i gang med Leg på streg hos jer.

Leg på streg i TV

Den 25. september 2017 var TV 2 Lorry forbi Børnehuset Kærdammen i Brøndby Kommune for at dække lanceringen af Leg på streg til dagtilbud. Det er der kommet et fint, lille indslag ud af.