UNDERVISNINGSMANUAL OG FAGBESKRIVELSE

Undervisningsmanualen er udarbejdet til at vejlede undervisere på lærer- og pædagoguddannelsen i brugen af materialet.

Det er en hjælp til at få implementeret et undervisningsforløb, som beskæftiger sig med integration af bevægelse i faglige fag.Nedenfor kan du læse meget mere om hele opbygningen, indhold og de studerendes udbytte af et undervisningsforløb.

Undervisningsmanual

Her kan du downloade undervisningsmanualen og komme i gang med at bruge Leg på streg til lærer- og pædagogstuderende.

Download undervisningsmanualen her

Formål

Formålet med dette materiale er at introducere de studerende til Leg på streg og implementere fysisk aktivitet i den faglige undervisning.

Materialet skal være med til at øge den didaktiske bevidsthed omkring brugen af fysisk aktivitet som et supplement til en traditionel, stillesiddende undervisning.

Dette begrundes ud fra den seneste forskning, som har vist adskillige positive effekter ved bevægelse i undervisningen.

Indhold

De studerende vil blive introduceret til Leg på streg som et middel til at understøtte skolereformens krav om minimum 45 minutters daglig bevægelse i løbet af skoletiden.

De vil få konkrete redskaber til at integrere bevægelse i den faglige undervisning samt teknikker til at videreudvikle rammerne for aktiviteten – alt sammen med udgangspunkt i konceptet Leg på streg.

I undervisningen stilles der skarpt på de studerendes evner til at kunne igangsætte fysiske aktiviteter i en ellers traditionel stillesiddende undervisning.

Opbygning

Forløbet er tredelt og den studerende vil komme igennem en inspirationsdel, afprøvningsdel og en dokumentationsdel. I alt er forløbet estimeret til otte lektioner (a 45 minutter) foruden den tid, der bruges i praktikken.

Opbygningen af undervisningsforløbet bygger på erfaringerne fra to testforløb med lærer- og pædagogstuderende fra University College Syddanmark i Haderslev og Esbjerg.

Informationsskrivelse til praktikplads

Afprøvningsdelen foregår ude i de studerendes praktik.

En god idé er, at de studerende medbringer en informationskrivelse om Leg på streg. Det kan være et dialogværktøj mellem den studerende og praktikstedet. Dette eksempel er udarbejdet af Jette Lindgaard, lektor på University College Syddanmark, og brugt i hendes undervisning på pædagoguddannelsen i Esbjerg.

Nedenfor kan du finde et eksempel på en sådan skrivelse.

Download informationsskrivelse til praktikplads her

Kom i gang

Har I spørgsmål til Leg på streg eller ønsker en yderligere gennemgang af konceptet er I velkommen til at kontakte Ji sport.