UNDERVISNINGSMATERIALE TIL DE STUDERENDE

Materialet består af flere dele, herunder et undervisningshæfte, en formidlingsfilm, en dokumentationsopgave, samt alt der hører med til Leg på streg.

Nedenfor findes det materiale, dine studerende behøver for at komme i gang med et forløb.

De studerende skal igennem et tredelt forløb, herunder en inspirationsdel, en afprøvningsdel og en dokumentationsdel. Her skal de tilegne sig færdigheder og viden om integration af bevægelse i undervisningen.

De forskellige dele er beskrevet i vores undervisningsmanual, som kan findes her.

Nedenfor finder du materiale til brug i undervisningen, herunder et undervisningshæfte, en dokumentationsopgave og en formidlingsfilm.

Undervisningshæfte

Undervisningshæftet sammenfatter den bagvedliggende teori med udgangspunkt i de seneste forskningsresultater.

Hæftet beskriver opbygning og integration af bevægelse i undervisningen samt en introduktion til Leg på streg.

Undervisningshæftet kan de studerende bruge i hele forløbet.

Download undervisningshæftet her

Formidlingsfilm

For at underbygge undervisningshæftet består materialet af en formidlingsfilm, hvor førende danske forskere udtaler sig om fordelene ved at integrere bevægelse i skolesammenhænge.

Filmen stiller skarpt på, hvorfor fysisk aktivitet giver så god mening i skolen.

Dokumentationsopgave

For at koble teorien til den praktiske del af Leg på streg er her en dokumentations-opgave, som de studerende skal udarbejde og besvare under deres praktik.

Opgaven tager udgangspunkt i de studerendes egne refleksioner og oplevelser med bevægelse integreret i undervisningen.

Opgaven er blevet udviklet under to testforløb i samarbejde med Jette Lindgaard, lektor på UC Syd.

Download dokumentationsopgaven her

Opbygning

Forløbet er tredelt og den studerende vil komme igennem en inspirationsdel, afprøvningsdel og en dokumentationsdel. I alt er forløbet estimeret til otte lektioner (a 45 minutter) foruden den tid, der bruges i praktikken.

Opbygningen af undervisningsforløbet bygger på erfaringerne fra to testforløb med lærer- og pædagogstuderende fra University College Syddanmark i Haderslev og Esbjerg.

Informationsskrivelse til praktikplads

Afprøvningsdelen foregår ude i de studerendes praktik.

En god idé er, at de studerende medbringer en informationskrivelse om Leg på streg. Det kan være et dialogværktøj mellem den studerende og praktikstedet. Dette eksempel er udarbejdet af Jette Lindgaard, lektor på University College Syddanmark, og brugt i hendes undervisning på pædagoguddannelsen i Esbjerg.

Nedenfor kan du finde et eksempel på en sådan skrivelse.

Download informationsskrivelse til praktikplads her

Kom i gang

Har I spørgsmål til Leg på streg eller ønsker en yderligere gennemgang af konceptet er I velkommen til at kontakte Ji sport.