OM LEG PÅ STREG

Leg på streg er et koncept, der har til formål at fremme fysisk aktivitet blandt skoleelever i indskolingen og på mellemtrinnet ved hjælp af opstregninger i skolegården.

Kom i gang

Find alle informationer om skabeloner, muligheder for opstregning af banerne og generel vejledning i, hvordan du kommer i gang med Leg på streg.

Leg på streg - Kort fortalt

  • Leg på streg får skoleelever til at bevæge sig
  • Vores opstregninger er fleksible, lette at etablere og skal give skolerne mulighed for at igangsætte nye og sjove lege, der kan anvendes i både undervisning, frikvarterer og fritidsordning.
  • Leg på streg er en enkel og nem pakkeløsning, der skal være med til at fremme fysisk aktivitet i skolegården.
  • Projektet er målrettet elever i indskolingsklasserne mellemtrin og udskoling.

Betydningen af fysisk aktivitet

  • Bevægelse og fysisk aktivitet har afgørende betydning for udviklingen af børns sundhed, motoriske og kognitive kompetencer, sociale evner samt personlig identitet.
  • Eftersom børn tilbringer det meste af deres hverdag i skolen, er det derfor oplagt at optimere de fysiske rammer i skolegården for at forsøge at øge børns daglige aktivitetsniveau.
  • Almen erfaring hos mange lærere er desuden, at mange børn oplever høj motivation ved læring gennem bevægelse. Der er derfor god grund til at indarbejde bevægelse som en fast del af den daglige undervisning.

Materialer

Materialet i Leg på streg består bl.a. af skabeloner, inspirationskatalog og aktivitetstaske. Du kan låne skabelonerne til opstregning gratis via dit regionale Center for Undervisningsmidler eller hos din kommune, hvis denne har en samarbejdsaftale.

Jeg har en meget stærk tro på, at bevægelse er trivselsfremmende, og at elever, der trives lærer bedre.