Bliv samarbejdskommune

Leg på streg er et simpelt og konkret redskab, som kan være med til at få mere bevægelse ind i undervisningen. Som samarbejdskommune er I med til at udbrede Leg på streg til skolerne og derved med til at styrke skolernes indsats med bevægelse. For mange undervisere vil det bliver lettere at bruge bevægelse aktivt og relevant i undervisningen, og for eleverne vil det betyde mere bevægelse i løbet af skoledagen på en meningsfuld måde.

Hvad er Leg på streg?

Leg på streg er et enkelt koncept, der ud fra simple aktiviteter kobler bevægelse og læring på en sjov og lærerig måde. Samtidig er Leg på streg
et konkret redskab til undervisere og andre ansatte på skoler til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse.Leg på streg er et enkelt koncept, der ud fra simple aktiviteter kobler bevægelse og læring på en sjov og lærerig måde. Samtidig er Leg på streg et konkret redskab til undervisere og andre ansatte på skoler til at opfylde skolereformens krav om 45 minutters daglig bevægelse.

En samarbejdskommune får:

Skabelonsæt til opstregning
Inspirationskataloger til indskolingen og mellemtrinnet
Inspirationskataloger til udskolingen pr. kommunale skole

Adgang til alt materiale online på www.legpaastreg.dk til og med 2021, inkl. undervisningsaktiviteter 10 aktivitetsfilm og 1 opstregningsfilm
Skabelon til pressemeddelelse til lokalpressen
Tjekliste over udstyr til opstregning

Leg på streg en forebyggende indsats, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse og støttet af Nordea-fonden. Som forebyggende indsats kan Leg på streg være med til at forebygge overvægt samt fremme fysisk aktivitet og sundhed blandt børn faktorer der på sigt kan være med ti l at forebygge kræft. Forebyggelse i børnehøjde, handler om at understøtte den motoriske udvikling og skabe de gode vaner tidligt, da studier tyder på, at børn med gode vaner tager dem med sig gennem livet.

Disse kommuner har allerede indgået et samarbejde med Leg på streg.

På nuværende tidspunkt har vi indgået samarbejde med 41 kommuner landet over. Listen bliver løbende opdateret.

 

For dig, der ikke tilhører en samarbejdskommune, kan du låne skabelonerne via din regionale CFU.

Find din regionale CFU