Opgaveark til kulturfag

Her finder I opgavearkene til kulturfag Historie: Kanon banko Kronologi i kroppen Kilde-kålorm   Samfundsfag: Procent på argument Kamæleonen   Kristendomskundskab: Styr på etikken – Ordkort & udsagnskort Styr på etikken- Bevægelsesindhold Kampen om verdensreligionerne Kampen om verdensreligionerne – Bevægelsesark Lignelser i bevægelse

Opgaveark – Dansk

Hent her ark med forslag til fagligt indhold i Dansk. Jeg melder krig Staveløb